Tervetuloa Vaapo-hankkeen sivuille!


Vaapo on OPH:n rahoittama laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke.

VAAPOn tavoitteena on kehittää ja pilotoida vaihtoehtoisia tapoja suorittaa ammatillisia perustutkintoja. Hankkeessa hyödynnetään monimuotoisia oppimisympäristöjä sekä oppimismenetelmiä.Hankkeen aikana luodaan toimintamalleja työelämälähtöiden ja käytännönläheisen opintopolun suunnittelemisesta ja toteuttamisesta yhdessä työelämän toimijoiden kanssa. Tavoitteena on myös jakaa hyviä käytäntöjä ja soveltaa jo luotuja toimintamalleja erityistä tukea tarvitsevien ja putoamisvaarassa olevien opiskelijoiden työvaltaiseen opiskeluun.