VAAPOn tavoitteena on kehittää ja pilotoida vaihtoehtoisia tapoja suorittaa ammatillisia perustutkintoja. Hankkeessa hyödynnetään monimuotoisia oppimisympäristöjä sekä oppimismenetelmiä.Hankkeen aikana luodaan toimintamalleja työelämälähtöiden ja käytännönläheisen opintopolun suunnittelemisesta ja toteuttamisesta yhdessä työelämän toimijoiden kanssa.

Toimijat
Slide1.jpgHankkeen kesto
08/2013 - 12/2014

Vaapon esittely OPH:n uusien valtionavustushankkeiden aloitustilaisuudessa:
http://www.slideshare.net/sjarvin/vaapo-pk

Vaapo blogi ja vapaa testailualusta
http://vaapo.wordpress.com

Vaapo facebookryhmä (hanketoimijoille)
https://www.facebook.com/groups/547121058692575/