Talousohjeistusta hankekumppaneille

Jokaisen Vaapo hankkeessa mukana olevan partnerin tulee avata kirjanpidossa pääkirjalle oma kustannuspaikka tai kustannuspaikka ja tunniste, jonka alle hankkeen kulut ohjataan. Partnereilta tulee arkistoida kaikki kuitit ja tositteet mahdollista OPH:n tarkastusta varten.

Hankkeelle hyväksyttäviä kuluja ovat hanketoiminnasta aiheutuneet kulut, pois lukien koordinoinnista aiheutuneet henkilöstökulut. Vain hanketta koordinoiva oppilaitos (Omnia) voi kirjata hankkeelle koordinoinnista aiheutuneita henkilöstökuluja. Muilla hankkeen partnereilla on mahdollisuus käyttää hankkeen toimintaan erikseen varattua suunnittelu-, neuvonta ja ohjaus-, arviointi-, raportointi-, tiedotus- ja viestintätukea. Kyseisistä kuluista tulee löytyä työajanaseuranta.

Hankkeen koordinaattori kerää jokaiselta partnerilta kolme kertaa hankkeen toiminta-aikana pääkirjan mukaiset kulut. Asiasta ilmoitetaan tarkemmin sähköpostilla. Partnereiden tulee täyttää kulujen keräyslomake ja lähettää kopio pääkirjasta. Tämän jälkeen koordinaattori maksaa partnereille valtionavustusosuuden toteutuneiden kulujen mukaan.
Hankkeeseen liittyvistä tapahtumista, seminaareista ja koulutustilaisuuksista tulee kerätä allekirjoitetut nimilistat. Näistä tulee lähettää kopio hankkeen projektinvetäjälle (mimmi.heinio@omnia.fi ).

Talouteen liittyvissä asioissa lisätietoja voi tiedustella osoitteista tuomas.tupitsa@omnia.fi tai mimmi.heinio@omnia.fi.

Talous- ja hankehallinnan tarvittavat tiedostot